9. Annalkande (103/366)

annalkande 2
Nu anas den annalkande sommaren. Storsjöflaket har gått upp den 28 april. Det är 19 dygn tidigare än normalt.
17 maj är medelislossningsdatum under tiden 1870-2016.
Sedan 1870, alltså hela tidsperioden om 144 år som mätningar gjorts är det här den åttonde tidigaste islossningen på Storsjön.
Den totala isperioden i år uppgår till 114 dygn vilket även det är den åttonde kortaste. Medelisperioden är 151 dygn, vilket gör att årets isperiod är 37 dygn kortare än normalt. Uppgifter från Andreas och Roger Gyllenhammar i ÖP.